DUROCAR SRL are o experiență de peste 10 ani în execuția lucrărilor de construcții industriale si civile. Execuția lucrărilor se face cu angajați ce dispun de calificare superioară, echipele fiind alcătuite din muncitori cu experiență.
Începând cu anul 2010, DUROCAR S.R.L a implementat Sistemul de Management al calității ISO 9001/2008 si din 2013 si Sistemele de calitate ISO 14001/2004 și OHSAS 18001/2007.

Pentru realizarea lucrărilor DUROCAR SRL utilizează forță de muncă, materiale, echipamente, ustensile, mașini, utilaje si alte facilitați si servicii adecvate pentru executarea corespunzătoare si finalizarea la timp a tuturor lucrărilor prevăzute in documentația de execuție .

DUROCAR SRL nu permite angajarea unor persoane nepotrivite sau a persoanelor necalificate sau insuficient calificate pentru sarcinile care le sunt atribuite.

DUROCAR SRL garantează beneficiarii lucrărilor că materialele si echipamentele puse la dispoziție pentru executarea corespunzătoare si finalizarea lucrărilor de construcții-montaj sunt noi si de bună calitate, insoțite de declarații de conformitate si garanție.

DUROCAR SRL poate garanta de asemenea că lucrările executate in cadrul oricărui proiect vor fi lipsite de vicii, exceptând cele inerente calității, permise sau impuse de Documentele Contractuale.

DUROCAR SRL va furniza întotdeauna dovezi satisfăcătoare cu privire la tipul si calitatea materialelor si echipamentelor.

DUROCAR S.R.L
Ing. Duma Florin